Copyright 2020 - www.pskm.be

Update corona 4/06/20

 

Beste clubleden,

 

Vandaag is er tijdens de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad gecommuniceerd dat alle sportactiviteiten (met uitzondering van contactsporten) mogen hervat worden vanaf 8 juni 2020.

 

Voorlopig kunnen we hieruit besluiten dat ook de indoor schietstanden vanaf 08 juni hun deuren kunnen openen, rekening houdend met:

 

• De social distancing, handhygiëne, niet zoenen of kussen;…

• Max groep van 20 sporters tem 31/06;

• De cafetaria mogelijks open mag, onder de voorwaarden die voor de horeca gelden.

 

en de 6 individuele gouden regels die we zeker in acht gaan moeten nemen

 

• De hygiënemaatregelen blijven essentieel;

• Buitenactiviteiten, moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes voldoende worden verlucht;

• Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren. Er wordt een charter opgesteld voor ouderen die vrijwilligerswerk doen om hun wat meer duidelijkheid te geven over de activiteiten die ze veilig kunnen doen;

• De veiligheidsafstand blijft gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde gezin, voor kinderen jonger dan 12 jaar onderling en voor mensen met wie er nauwer contact is, d.w.z. de uitgebreide bubbel. Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen;

• Het is mogelijk om wekelijks met 10 verschillende personen nauwer contact te hebben, bovenop de gezinsleden (= uitgebreide persoonlijke bubbel). Dit is een individueel recht. Deze 10 personen mogen elke week veranderen;

• Groepsbijeenkomsten (sociale bubbel) worden beperkt tot maximaal 10 personen, inclusief kinderen. Dit geldt voor alle bijeenkomsten, ongeacht of ze thuis of buitenshuis plaatsvinden (bijvoorbeeld in het park of op restaurant);

• Georganiseerde sport- en nu ook culturele activiteiten onder begeleiding van een verantwoordelijke zijn beperkt tot 20 personen in juni en tot 50 personen in juli, op voorwaarde dat de veiligheidsafstand worden gerespecteerd.

 

Momenteel kunnen we u nog niets meer meedelen en verwachten wij de komende dagen meer informatie van de federatie en/of de minister (met name de veiligheidsregels en de protocollen die dienen gevolgd te worden).

 

We houden jullie verder op de hoogte over verdere ontwikkelingen in deze materie!

 

Met sportieve groeten,

Het Bestuur.

 


Update corona

 

 

Bericht van de Eerste Minister, Sophie Wilmès,

In de Nationale Veiligheidsraad van 27 maart, uitgebreid met de ministers-presidenten, is beslist de eerder genomen maatregelen te verlengen met twee weken, dus tot en met 19 april.
Ze kunnen daarna nog twee weken worden verlengd, d.w.z. tot en met 3 mei.
De situatie zal in elk geval voortdurend geëvalueerd worden. De Nationale Veiligheidsraad zal daarvoor op gezette tijdstippen bijeen komen.
Ter herinnering, De details van de maatregelen zijn beschikbaar op de website: www.info-coronavirus.be

 

Onze schietstand en cafetaria blijft dus voorlopig volledig in “lockdown” tot wanneer we van de Regering een tegen bericht krijgen en we terug mogen opendoen!Via onze website (www.pskm.be) zullen we u op de hoogte brengen wanneer we terug operationeel zijn

 

SSL en corona

Beste sportschutters met een sportschutterslicentie, 

De regels opgelegd door de regeringen naar aanleiding van het corona-Virus zijn duidelijk. Geen sportactiviteiten meer al zeker tot en met 5 april. Van zodra wij vernamen dat er sprake was van sluitingen van de schietclubs, hebben wij reeds het probleem van het niet behalen van schietbeurten aangehaald bij Sport Vlaanderen en zij zijn met ons als vertegenwoordigers van de unisportfederatie in gesprek gegaan. Wij hebben verschillende pistes besproken. Wij betreuren het dan ook dat er reeds organisaties zijn die al beginnen communiceren terwijl wij van Sport Vlaanderen schriftelijke bevestiging hebben gekregen op datum van 15/03/2020 dat Dhr Demeyere niet rechtstreeks bij de gesprekken betrokken is.

Wij zijn dan ook blij dat zowel Sport Vlaanderen als het kabinet van de minister van sport ons voorstel gevolgd hebben. 

 

 

 

 

 

Door de coronamaatregelen zijn alle sportactiviteiten geannuleerd. Ook de schietstanden zijn gesloten. Voor sommige sportschutters kan de tijdelijke sluiting van de schietstanden voor problemen zorgen, bijvoorbeeld als hun sportschutterslicentie vervalt en ze nog enkele schietbeurten te weinig behaalden vóór de sluiting van de schietstanden.

Daarom besliste de Vlaamse Regering tot enkele tijdelijke maatregelen. Zo wordt aan de burger en de overheid rechtszekerheid verleend:

 

 

 

 

 

 

1. Voorlopige sportschutterslicenties die vervallen in de periode waarin de annulering van sportactiviteiten geldt

• worden uitzonderlijk verlengd met het aantal kalenderdagen dat de algemene annulering van sportactiviteiten van toepassing is.

• tijdens de verlenging kan je in dat geval dus

Ø eventuele schietbeurten inhalen

Ø deelnemen aan de praktische proef voor het behalen van een definitieve sportschutterslicentie.

• De algemene coronamaatregel over de annulering van sportactiviteiten ging in op 14 maart en loopt -voorlopig- t.e.m. 5 april = (voorlopig) 23 kalenderdagen (dit kan nog verlengd worden). Enkele voorbeelden

Ø Voorbeeld 1: voorlopige sportschutterslicentie met vervaldatum 16/3/2020 heeft als nieuwe (voorlopige) vervaldatum 8/4/2020

Ø Voorbeeld 2: voorlopige sportschutterslicentie met vervaldatum 30/3/2020 heeft als nieuwe (voorlopige) vervaldatum 22/4/2020.

 

 

 

 

 

 

 

2. Sportschutterslicenties die vervallen in de periode tot uiterlijk 1 maand na de periode waarin de annulering van sportactiviteiten geldt

• kunnen toch – uitzonderlijk - geldig verklaard of hernieuwd worden, ook al heeft de sportschutter onvoldoende schietbeurten behaald. Dat kan uiteraard alleen als aan alle andere voorwaarden voldaan is.

Deze sportschutters moeten – zoals andere jaren - hun aanvraag tot geldigverklaring of hernieuwing van de sportschutterslicentie tijdig indienen.

• De algemene coronamaatregel over de annulering van sportactiviteiten ging in op 14 maart en loopt -voorlopig- t.e.m. 5 april. De afwijkende maatregel voor sportschutterslicenties is dus van toepassing op sportschutterslicenties met een vervaldatum die ligt in de periode 14 maart t.e.m. (voorlopig) 5 mei.

Corona


 MEDEDELING VAN DE REGERING

Wat de handelszaken en de zogenaamde recreatieve activiteiten 

(sport, cultuur, folklore, enz.) betreft:

• Al deze activiteiten worden geannuleerd, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn. 

• Onder andere discotheken, cafés en restaurants blijven gesloten; 

• Hotels blijven open, behalve hun eventuele restaurant; 

• Thuisbezorging en drive-in zijn toegestaan; 

• De winkels blijven de hele week open, maar niet in het weekend; 

• Voedingszaken en apotheken blijven gewoon open, ook in het weekend. Niettemin wordt aanbevolen dat zij de hygiënemaatregelen versterken op basis van de reeds geformuleerde aanbevelingen.

 

Beste leden,

 

Met dit bericht brengen wij u op de hoogte dat gelet de mededelingen van uit de federale regering en onze eerste minister we niet anders kunnen dan besluiten dat ons ganse sportcomplex inclusief de schietstand en cafetaria volledig in “lockdown” gaat vanaf vrijdagavond 13 maart 2020 tot 3 april 2020.

 

Op het moment dat er meer duidelijkheid is hoe het covid-19 virus zich al dan niet verder verspreid in België en de maatregelen die al dan niet door de overheid opgelegd worden zullen we jullie verder informeren wanneer we terug operationeel zijn. Via onze website (www.pskm.be) zullen we u op de hoogte houden.

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en danken u voor uw begrip.

 

Io voor de raad van bestuur

Luigi Scantamburlo

Voorzitter P.S.K.M.

 

 

 

Huishoudelijk reglement


Het huishoudelijk reglement is aangepast.
huishoudelijk reglement

Resultaten


Laatste resultaten die ontvangen zijn dateren van 10/03/2020

  

 

 

Login