Copyright 2019 - www.pskm.be

Wapenwet

Op donderdag 14 oktober werd een nieuw KB gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Dit uitvoeringsbesluit regelt de problematiek van de nummering van wapens die in België worden ingevoerd of gefabriceerd.

Eveneens mag de gouverneur vanaf 28 juli 2010 geen vergoeding meer vragen voor de afgifte van een Europese vuurwapenpas. Wie na deze datum toch nog een retributie betaalde, kan deze terugvragen.

Er werd eveneens een regeling uitgewerkt voor de wijziging van het statuut van een wapen. Nu is ook duidelijk geregeld welke formaliteiten de wapenbezitter moet naleven als hij een vrij verkrijgbaar HFD wapens wenst te gebruiken om mee te schieten. Ook de overgang tussen model 4 en model 9 (ngl. statuut wapenbezitter) wordt geregeld.

 

 

Gewijzigde wapenwet

Op 22 augustus 2008 werd de wijziging van de wapenwet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De wijziging treedt in werking op 1 september 2008.

De wetswijziging maakt het voortaan mogelijk om in een beperkt aantal gevallen zonder opgave van een wettige reden een wapenvergunning zonder munitie te bekomen.

De nieuwe wapenwet werd van kracht op de dag van de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad, op 9 juni 2006, met uitzondering van enkele bepalingen die later in werking zullen treden door middel van Koninklijke uitvoeringsbesluiten.

Via de link naar de site van de Federale Overheidsdienst Justitie kun je geval per geval uitzoeken welke jouw nieuwe plichten zijn als je in het bezit bent van wapens of als je er wenst aan te schaffen, en dit volgens meerdere concrete hypotheses.

Oorspronkelijk had iedereen voor de regularisatie van wapens en de inlevering van illegale wapens en munitie de tijd tot 9 december 2006. De regering heeft beslist om deze amnestieperiode te verlengen tot 31 oktober 2008.

Downloads van formulieren die van toepassing zijn op het grondgebied van de provincie Antwerpen:

 

Meer informatie in verband met je persoonlijke situatie kun je op verschillende manieren bekomen:

 • Je kunt je wenden tot de lokale politie van jouw verblijfplaats.
  De lijst van politiekantoren is beschikbaar op de website www.infozone.be
 • Je kunt terecht op de website van de Federale Overheidsdienst Justitie. In de rubriek "De nieuwe Wapenwet" vind je alle wetteksten.
 • Je kunt je wenden tot de wapendienst van de provincie Antwerpen:
  FOD Binnenlandse Zaken,  Federale Diensten van de gouverneur van de provincie Antwerpen
  Italiëlei 4 bus 16
  2000 Antwerpen
  Tel.: 03 204 03 35
  Fax: 02 518 35 36
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Login