Copyright 2019 - www.pskm.be

Veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn tijdens het vervoer van vuurwapens
Het vervoer van wapens wordt al deels geregeld in de wapenwet. De houders van een wapenvergunning, jagers, bijzondere wachters, sportschutters of houders van een Europese vuurwapenpas uitgereikt in een andere lidstaat van de unie mogen vuurwapens vervoeren. De wapens mogen enkel vervoerd worden tussen hun woonplaats en hun verblijfplaats, of tussen hun woon- of verblijfplaats en de schietstand of het jachtterrein, of tussen hun woon- of verblijfplaats en een erkende persoon. Tijdens het vervoer dienen de vuurwapens ongeladen en verpakt te zijn in een afgesloten koffer, of voorzien te zijn van een trekkerslot of een “equivalente beveiliging”. De Federale Wapendienst is van oordeel dat een beveiliging “equivalent” is, indien ze dezelfde waarborgen biedt tegen diefstal of tegen oneigenlijk gebruik van het wapen.
In het nieuwe uitvoeringsbesluit worden nu bijkomende veiligheidsmaatregelen opgelegd die in acht moeten worden genomen tijdens het vervoer:
- De wapens moeten ongeladen zijn, de laders dienen leeg te zijn. De laders kunnen dus niet thuis worden gevuld;
- Het wapen moet onbruikbaar zijn gemaakt door een veiligheidsslot of door het wegnemen van een voor zijn werking essentieel onderdeel. Deze verplichting is dus eigenlijk “dubbel op”. Het wapen moet zowel in een afgesloten koffer steken én in deze koffer moet het nog eens voorzien zijn van een trekkerslot. Als alternatief kan het wapen gedemonteerd worden vervoerd.
- Het wapen mag niet in het zicht liggen, en het moet buiten handbereik worden vervoerd in een slotvaste koffer of etui;
- De munitie moet veilig verpakt worden (bij voorkeur in haar originele verpakking of in een munitiedoosje);
- Bij vervoer met een motorvoertuig moeten de etuis met het wapen en de munitie in de slotvaste koffer van het voertuig worden vervoerd. Dit is niet van toepassing op het jachtterrein;
- Het voertuig mag niet onbewaakt achterblijven terwijl de wapens erin opgeslagen liggen. Het is daarom aangeraden van in de onmiddellijke nabijheid van de schietstand te parkeren, bij voorkeur in het zicht van bv. De cafetaria. Het is onvoorzichtig om een voertuig ver van de stand te parkeren, zonder enig toezicht, terwijl er een wapen in is opgeslagen.
Deze nieuwe veiligheidsmaatregelen van toepassing tijdens het vervoer moeten worden nageleefd vanaf 25 april 2009.


SCHEMA

Het nieuwe uitvoeringsbesluit vanaf 25 april 2009

OPSLAG:

ALTIJD na te leven
• Wapens ongeladen bewaren
• Wapens en munitie buiten het bereik van kinderen bewaren
• Wapens en munitie niet samen ogenblikkelijk toegankelijk
• Geen uiterlijke tekenen die de opslag van wapens aanduiden
• Geen werktuigen laten rondslingeren die een inbraak vergemakkelijken
1) Aantal vergunningsplichtige vuurwapens: 1 t.e.m. 5
Keuze uit één van de volgende drie maatregelen:
• Trekkerslot; of
• Afzonderlijk bewaren van een voor de werking van het wapen essentieel onderdeel; of
• Wapens met een kabel vastmaken aan een vast punt
2) Aantal vergunningsplichtige vuurwapens: 6 t.e.m. 10
Wapenkast, uit stevig materiaal gemaakt, niet gemakkelijk open te breken, geen uiterlijke tekenen aanwezigheid van wapens.
3) Aantal vergunningsplichtige vuurwapens: 11 t.e.m. 30
• Wapenkluis: ontworpen voor de opslag van wapens; en
• Toegangen en ramen van kamer waarin kluis staat behoorlijk afgesloten; en
• Sleutels niet op de sloten laten;
• Sleutels op een veilige plaats bewaren buiten het bereik van kinderen en derden

VERVOER:

• Ongeladen vervoerd, lege magazijnen
• Trekkerslot of wegnemen essentieel onderdeel; en
• Buiten het zicht en buiten handbereid in een slotvaste koffer of etui
• Munitie veilig verpakt in een geschikte slotvaste koffer of etui
• Bij vervoer met een motorvoertuig: slotvaste laadruimte gebruiken
• Voertuig met wapens niet onbewaakt achterlaten

ONDERHOUD:

• Ongeladen wapen steeds in veilige richting
• Magazijn of lader leeg
• Trekker enkel overhalen met loop in een veilige richting

TENTOONSTELLEN:

• Ongeladen
• Trekkerslot of wegnemen essentieel onderdeel
• Stevig vastgemaakt
• Niet samen met munitie tentoongesteld

 

Login